Duurzaamheid

De duurzaamheid van een gebouw speelt zich af op vele vlakken en schaalniveaus. ARCHiD onderscheidt drie hoofdpijlers waarop gelet wordt in het (ontwerp)proces:

  1. Duurzaamheid in gebruik: een gebouw moet mee kunnen groeien of krimpen met de veranderende wensen van de bewoners in de verschillende levensfasen.
  2. Duurzaamheid in materialen, waarbij gestreefd wordt om de woning zo CO2 neutraal mogelijk te realiseren en waarbij binnenklimaat en comfort voorop staan.
  3. Duurzaamheid in techniek: ARCHiD onderzoekt de mogelijkheden van het toepassen van bijvoorbeeld betere isolatie, warmtepompen, zonne-energie of lage temperatuur verwarming. Er wordt een balans gezocht tussen energiebesparing en het opwekken van energie, rekening houdend met comfort enerzijds en het kostenplaatje anderzijds.

Kortom: ARCHiD is het architectenbureau voor duurzaam bouwen en verbouwen in de omgeving Utrecht.

Wilt weten wat de mogelijkheden zijn, klik dan hier om een afspraak te maken.